Ervaringsdeskundigen krijgen ondersteuningsvraag snel op tafel

Lees hier de advertorial in de eerste editie van LOEP, het magazine voor lokale bestuurders...