Pameijer nummer 1 met implementatie ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid is een onmisbare ondersteuning in het herstel van gebruikers van de ggz (geestelijke gezondheidszorg). Uit een onderzoek van het project  LIVE (Landelijk Steunpunt Inzet van Ervaringsdeskundigheid) blijkt dat Pameijer van de deelnemende zorginstellingen het verste is met de implementatie van ervaringsdeskundigheid.

Hoge eindscore
Het hoge implementatieniveau van ervaringsdeskundigheid bij Pameijer is te danken aan het aantal (leer)werkplekken voor ervaringsdeskundigen en de organisatie van diverse activiteiten om draagvlak te creëren binnen de instelling. Ook het inrichten van een vrijplaats voor cliënten – een ontmoetingsplek waar ideeën vrij kunnen worden uitgewisseld – en het oprichten van de Howie the Harp opleiding dragen bij aan de hoge score.

Het onderzoek
Gedurende een jaar zijn op 18 locaties pilots uitgevoerd en geëvalueerd. De evaluatie was gericht op inzicht krijgen in de succesfactoren en belemmerende factoren van de invoering van ervaringsdeskundigheid. Per instelling is een score toegekend aan tien items.

Project LIVE
Een ervaringsdeskundige is iemand die ervaring heeft met ziekte en herstel en deze inzet om cliënten te ondersteunen bij hun herstelproces zodat zij (opnieuw) regie verkrijgen over hun leven. Om de inzet van ervaringsdeskundigheid in de ggz te verbreden en het draagvlak hiervoor te vergroten, is het tweejarig project LIVE in 2010 van start gegaan en uitgevoerd door het Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos in nauwe samenwerking met het HEE-team (Herstel, Ervaringsdeskundigheid, Empowerment).