Praktijk

Het afgelopen jaar schreef Saïd, student van de achtste lichting van Howie Rotterdam, diverse stukjes voor...

Nieuws

Lees hier het beeldverslag van de startbijeenkomst van Howie the Harp in Amsterdam. Een mooie samenwerking tussen...

Baan

Samen met u willen we graag meer vacatures creëren waarin ervaringsdeskundigen aan de slag kunnen. In het tweede half jaar van hun opleiding doen onze studenten beroepspraktijkervaring op. Dit kan via een stage zijn maar dit kan ook via een (betaalde) leerwerkplek als professioneel ervaringsdeskundige in opleiding. Zij zullen daarvoor moeten solliciteren op vacatures in hun werkveld. Voor uw organisatie een unieke kans om vernieuwende medewerkers in huis te halen. Wij roepen u daarom op om na te denken over de creatie van (extra) vacatures / leerwerkplekken voor ervaringsdeskundigen.

Tijdens de beroepspraktijkvorming waarin onze studenten hun opleiding afronden door als stagiair(e) danwel als professional op een leerwerkplek aan de slag te gaan, blijft de Howie the Harp-coach voor hen beschikbaar. Daarnaast spreken we tijdens intervisiedagen over de verdere versterking van de beroepsvaardigheden. Zo bieden we niet alleen hen, maar ook u als organisatie een stevige basis voor succesvolle samenwerking.

Begin oktober 2013 betrad de eerste lichting gecertificeerde Nederlandse Howie the Harp-ervaringsdeskundigen de arbeidsmarkt en nadien zijn al diverse lichtingen gevolgd; niet alleen vanaf onze vestiging in Rotterdam maar ook in Arnhem en Tilburg. Howie the Harp-ervaringsdeskundigen bewijzen hun waarde in de praktijk. Het zijn professionele peer-to-peer hulpverleners die uw organisatie en onze samenleving veel inzicht te bieden hebben. Samen met hen kunnen u en wij de omgang met psychisch kwetsbare mensen verbeteren.