Praktijk

Eindelijk was het dan zover! Na vijf jaar een landelijke dag voor Howies in Arnhem. De bus voor Tilburg vertrok aan de...

Nieuws

Door Audry van Vulpen. Ervaring werkt 2 februari 2012. Een twintigtal studenten zit in een klaslokaal van een...

Theorie en herstel

Het eerste half jaar van de opleiding staat in het teken van ontwikkeling en persoonlijk herstel. De periode beslaat een half jaar. Je gaat dan 4,5 dag in de week naar school. Verspreid over tien lesblokken komen verschillende onderwerpen aan bod die je helpen jouw eigen kracht te benoemen en in te zetten voor anderen. Je krijgt inzicht in de actuele opvattingen in de psychiatrie, het zorgsysteem in Nederland en in de beroepsvaardigheden van een ervaringsdeskundige. Je maakt deel uit van een groep van ongeveer 25 á 30 studenten. Veel thema’s worden klassikaal aangeboden en besproken. Soms bekijk je met elkaar een film of doe je rollenspellen. Soms ga je met enkele medestudenten in een subgroepje aan de slag om een onderwerp verder uit te werken.

Tien lesblokken

  • Introductie
  • Starten bij jezelf
  • Waarden
  • Communicatie en betrokkenheid
  • Ervaringsdeskundigheid
  • Interpersoonlijke strategie
  • Doelgroep en Diversiteit
  • Orientatie stage
  • Zorg en Welzijn
  • Verdieping op beroepsvaardigheiden (op weg naar stage en werk)

In de theoriefase maak je gaandeweg drie toetsen: een reflectietoets (terugblikken op wat je geleerd hebt), een kennistoets (online, via e-learning) en een visietoets (vooruitkijken naar je toekomstig werk als ervaringsdeskundige). Aan deze toetsen mag je thuis werken en je krijgt voor iedere toets ruim de tijd. Gedurende het halfjaar op school deel je ook een paar keer je herstelverhaal in de klas en je maakt een begin met je portfolio; hierin laat je je ontwikkeling tot ervaringsdeskundige zien. Je sluit de theoriefase af met een eindpresentatie.

, ,