Praktijk

IrisCovery inloop in de Wasplaats Geplaatst op  10/07/2018  door admin...

Nieuws

Heb je ervaring op het gebied van psychische-, verslavings- of psychosociale problematiek en is de stap naar een...
Collega-instellingen, overheid en andere geïnteresseerden: Werk samen met Howie the Harp™!
Bent u, net als wij, overtuigd van de toegevoegde waarde van Howie the Harp™-ervaringsdeskundigen voor uw organisatie en onze samenleving?
Samen met u willen we graag meer vacatures creëren waarin ervaringsdeskundigen aan de slag kunnen. Lees hier welke kansen er zijn ook voor uw organisatie.
Pameijer, RIBW Arnhem & Veluwe Vallei en RIBW Brabant roepen geïnteresseerde partijen op om via co-financiering de verankering van Howie the Harp™ in Nederland mogelijk te maken.