Amsterdam

De opleiding wordt verzorgd door HVO Querido in samenwerking met Pameijer.

HVO-Querido is een zorgorganisatie in Amsterdam, Diemen, Amstelveen en Haarlem die bestaat sinds 1904. HVO Querido ondersteunt, begeleidt en biedt zorg aan kwetsbare burgers die het bijvoorbeeld moeilijk vinden om zelfstandig te wonen, dak- of thuisloos zijn of problemen hebben met hun gezin of partner. Met als doel dat ze weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. Soms heb je hulp nodig om weer vooruit te kunnen. HVO-Querido gaat daarbij uit van wat iemand kan, in plaats van niet kan. We hebben hart voor mensen en streven er naar hen te verbinden, helpen overlast te voorkomen en terug te dringen. Wij bieden opvang, woonbegeleiding en dagbesteding. HVO-Querido heeft circa 1.100 medewerkers op 50 locaties en is actief voor 3.500 cliënten. Voor meer informatie: www.hvoquerido.nl

Momenteel zijn de werving van deelnemers en het zoeken van stageplekken gaande. Hou de homepage in de gaten voor de data van de informatiebijeenkomsten.

Stageplekken bij maatschappelijke organisaties starten vanaf begin 2019.

Bent u of kent u zo'n organisatie die hier open voor staat? Neemt u gerust contact op!

Odette Hensen: tel 06 1159 3471 of email odette.hensen@hvoquerido.nl

Kim Oostveen: tel 06 1110 8644 of email kim.oostveen@hvoquerido.nl

Richard van Vliet: tel: 06 1052 9394 of email richard.van.vliet@pameijer.nl

,