Certificaat

Tijdens de gehele opleiding houd je een portfolio bij. Het portfolio biedt jezelf en anderen inzicht in de ontwikkeling van jouw vaardigheden, je ambities, inzichten en behaalde resultaten. Deze kwaliteiten kun je zichtbaar maken in eigen verslagen, illustraties, toetsresultaten, eerdere diploma's en getuigschriften.

Howie the Harp Certificaat

Na een eindpresentatie en eindgesprek sluit je de opleiding af met het Howie the Harp™-certificaat dat binnen Pameijer, RIBW Arnhem en Veluwe Vallei, RIBW Brabant en vele andere organisaties erkend wordt voor functies als ervaringsdeskundige. De opleidng is qua niveau minimaal vergelijkbaar aan MBO 2 werk- en denkniveau. Maar omdat er maatwerk geleverd wordt, is afhankelijk van de inhoud en kwaliteit van het portfolio ook waardering mogelijk op een ander werk- en denkniveau. Dit wordt uitgedrukt in een uitstroomadvies, die als bijlage aan het certificaat wordt toegevoegd. Deze adviezen zijn gebaseerd op de functieniveaus zoals deze beschreven zijn in het landelijk beroepscompetentieprofiel. Aan dit advies kunnen geen rechten worden ontleent. De opleiding adviseert op basis van de aangetoonde ontwikkeling op welke functies in de praktijk het beste gesolliciteerd kan worden.

MBO-diploma

Gedurende de opleiding bouwen studenten een portfolio op en ontvangen zij coaching van een ervaringsdeskundige. Aan het einde van de opleiding wordt dit portfolio en daarmee de ontwikkeling van de student beoordeeld en beloond met een certificaat. Het niveau van de opleiding is min. vergelijkbaar aan MBO 2 werk -en denkniveau. Studenten kunnen indien gewenst hun competenties, die deels in het portfolio van Howie the Harp™ naar voren komen, laten beoordelen in het kader van een vervolgstudie en/of een EVC traject bij een erkende EVC organisatie. Overigens heeft tot nog toe geen enkele afgestudeerde Howie the Harp-student van dit EVC-beoordelingstraject (dit staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties) gebruik gemaakt. De ervaring leert dat mensen met het Howie-certificaat ook zonder zo'n EVC-traject hun weg vinden in het werkveld van de ervaringsdeskundigheid.

Werk

Na afronding van Howie the Harp kun je solliciteren op vacatures voor ervaringsdeskundige. Mogelijk kun je blijven werken in de functie die je tijdens de laatste opleidingsperiode hebt vervuld.

Pameijer wil de komende jaren meer plaatsen voor ervaringsdeskundigen creëren en zoekt daarbij ook steeds actief de samenwerking met andere organisaties om collectief nóg meer plaatsen te creëren. De trend is dat er steeds meer vacatures voor ervaringsdeskundigen ontstaan. Het is een beroep met toekomst! 

, ,