Geldzaken

Waar een wil is, is een weg!

De kosten van de opleiding bedragen 5.500 euro. Dit is natuurlijk een hoop geld, maar gelukkig zijn er diverse interessante mogelijkheden om deze kosten te financieren. Het uitgangspunt hierbij is: waar een wil is, is een weg. Als je werkelijk gemotiveerd bent, gaat het lukken om de financiën te regelen!

Als je in staat bent om de opleiding zelf te betalen (al dan niet met behulp van je netwerk), betaalt de fiscus met je mee via je belastingaangifte. Met uitzondering van een drempel van 250 euro zijn studiekosten die je maakt ten behoeve je (toekomstig) beroep volledig fiscaal aftrekbaar, en de netto opleidingskosten komen hierdoor substantieel lager uit. Hoeveel dit precies scheelt is afhankelijk van de hoogte van je inkomen.

Als je deze mogelijkheid niet hebt en je ontvangt een uitkering (zoals veel van onze studenten), dan zijn er wellicht mogelijkheden om te financieren vanuit de uitkerende instantie. Het baanperspectief dat wij afgeven aan kandidaten die door de selectie gekomen zijn, kan hierbij helpen. 

Voor mensen met een uitkering van het UWV is het goed om te weten dat Howie the Harp™ in het kader van een re-integratiebevorderende taak een scholingsovereenkomst heeft met het UWV. Hiermee voldoet Howie the Harp™ aan de eisen die worden gesteld aan het Inkoopkader Scholing UWV 2011. Van belang om te weten is dat dit onder de naam Pameijer in het syteem van het UWV is terug te vinden.

In sommige gevallen is het ook mogelijk om de opleiding te betalen vanuit een dagbestedingsindicatie (WMO of WLZ). In het kader van de WLZ loopt deze indicatie via het CIZ. In het andere geval verloopt dit via het WMO-loket van je gemeente.

Wat je situatie ook is: laat de kosten je niet in de weg staan om naar een informatiebijeenkomst te komen. Dit kost je niets en is geheel vrijblijvend, net als de rest van onze selectieprocedure. Zodra je door de selectie heen bent gekomen, denken wij graag actief met je mee over het financieren van de opleidingskosten. Onze ervaring is dat hier in goed overleg vaak best uit te komen is.