Theorie en herstel

Het eerste deel van de opleiding staat in het teken van ontwikkeling en persoonlijk herstel. De periode beslaat 16 weken. Je gaat dan 4 dagen in de week naar school en daarnaast heb je een halve dag thuisstudie middels e-learning. Verspreid over acht lesblokken komen verschillende onderwerpen aan bod die je helpen jouw eigen kracht te benoemen en in te zetten voor anderen. Je krijgt inzicht in de actuele opvattingen in de psychiatrie, het zorgsysteem in Nederland en in de beroepsvaardigheden van een ervaringsdeskundige. Je maakt deel uit van een groep van ongeveer 25 á 30 studenten. Veel thema’s worden klassikaal aangeboden en besproken. Soms bekijk je met elkaar een film of doe je rollenspellen. Soms ga je met enkele medestudenten in een subgroepje aan de slag om een onderwerp verder uit te werken.

Acht lesblokken

  • Introductie
  • Starten bij jezelf
  • Benaderwijzen
  • Communicatie
  • Waarden
  • Ervaringsdeskundigheid
  • Interpersoonlijke strategien
  • Doelgroep en Diversiteit
  • Verdieping op het beroep - Stage & Werk

In de theoriefase maak je gaandeweg diverse toetsen: een reflectietoets (terugblikken op wat je geleerd hebt), wekelijks een kennistoets (online, via e-learningmodules) en een visietoets (vooruitkijken naar je toekomstig werk als ervaringsdeskundige). Aan deze toetsen mag je thuis werken en je krijgt voor iedere toets ruim de tijd. Gedurende het eerste gedeelte op school deel je ook je herstelverhaal in de klas en je maakt een begin met je portfolio; hierin laat je je ontwikkeling tot ervaringsdeskundige zien.

, ,