Verkorte MBO, niveau 3 of 4, voor ervaringsdeskundigen afgestudeerd bij Howie the Harp

In samenwerking met het ‘da Vinci College’ in Dordrecht biedt Howie the Harp afgestudeerde ervaringsdeskundigen in 2020  de mogelijkheid om in 2 jaar hun certificaat te verrijken met een MBO 3 of 4 diploma. Het gaat hierbij om het diploma Persoonlijke Begeleider Specifieke doelgroepen niveau-4 of Maatschappelijke Zorg Specifieke Doelgroepen niveau-3 na Howie the Harp.

 • Je krijgt vrijstellingen op grond van jouw certificaat van Howie the Harp, waardoor je een drie jarige opleiding versneld kunt afronden in twee jaar.
 • Er wordt in deze opleiding rekening gehouden met wat je geleerd hebt bij Howie the Harp en met je eigen (werk) ervaring.
 • Je krijgt ondersteuning bij leren waar nodig. Samen leren, het versterken van elkaars kennis en talentontwikkeling zijn belangrijke uitgangspunten, de  docent ondersteunt en verrijkt het leerproces.
 • De examinering  vindt veelal in de beroepspraktijk plaats.

Instroomeisen 

Het betreft een BBL traject met de volgende instroomeisen;

Afgeronde opleiding Howie the Harp

VMBO opleiding kader

Indien geen vooropleiding dan wordt bij de intake gekeken naar jouw competenties

Mogelijk een instroomtoets

Werk of werkervaringsplaats van 640 uur per jaar = ongeveer 14 – 16 per week

Erkende leerplaats voor deze opleiding (SBB) EN begeleiding

Studiebelasting

 • 2 jaar naar school
 • 1 dag per week (8 uur)
 • 12 uur thuisstudie
 • Naast je werk of werkervaringsplaats
 • Opdrachten vanuit studie in de praktijk doen

Vakken & vakgerichte onderwerpen

 

Algemene MBO vakken;

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels (voor niveau 4)
 • Loopbaan en burgerschap

Vakgerichte onderwerpen;

Persoonlijke verzorging (inclusief ondersteunen bij wonen)

Anatomie / pathologie

Communicatie

Ontwikkelingspsychologie

Methodisch handelen ( inclusief plan schrijven)

Begeleiden en ondersteunen

Kwaliteit en deskundigheid

Coördinatie (niveau 4)

Studieloopbaanbegeleiding

Kosten

Schoolgeld €588,-- per schooljaar ( prijspeil 2019)

Boeken / lesmateriaal ongeveer €750,-- euro voor de hele opleiding

Mogelijk extra kosten voor individuele of groeps-coaching

Aanschaf laptop indien niet in bezit

Start opleiding en aanmelden


Start opleiding september 2020 in Dordrecht


Voorgaande aan de start organiseren we een intakemiddag (na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor deze intakemiddag).

We beginnen met een algemene uitleg en kennismaking. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen over de opleiding. Op basis van jouw voorbereiding op de intake plannen we waar nodig individuele gesprekken in tijdens deze middag. We kijken tijdens de intake ook naar wat jij nodig hebt om succesvol te studeren. Daarnaast stellen we vast of je op grond van andere vooropleidingen in aanmerking komt voor andere vrijstellingen.

Aanmelden kan via deze link.


Nog vragen?

Mocht je naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben kun je mailen naar pieter.verdoorn@pameijer.nl