Werkfit met ervaring

Voor mensen met ervaring op het gebied van psychische-, verslavings- of psychosociale problematiek is de stap naar een opleiding of (vrijwilligers)werk soms nog te groot. Om die reden starten Howie the Harp™ en Markieza een basis leertraject ‘werkfit met ervaring’. Vanaf midden oktober gaat het traject van start in de regio’s Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.

Voor wie?
Dit leertraject is voor aankomende ervaringsdeskundigen die hun eigen levenservaringen in kaart willen brengen en willen werken aan:

 • Het ontwikkelen van bewustwording vanuit deze levenservaringen
 • Het versterken van werknemersvaardigheden
 • Het ontdekken van de eigen positie ten aanzien van de arbeidsmarkt
 • Het onderzoeken van de mogelijkheden voor inzet ervaringsdeskundigheid, welke rollen zijn er en wat is passend?
 • Het opdoen van kennis over herstel ondersteunende zorg binnen zorg en welzijn, sociaal domein en onderwijs

Waarom?
Om inzicht te krijgen in eigen ervaringen en hoe deze kunnen worden gekoppeld aan rollen in de arbeidsmarkt en werkveld

Inhoud
Binnen dit leertraject werk je aan bewustwording van jezelf. Je leert jezelf in te zetten juist dankzij je beperkingen. Je mag andere werknemersvaardigheden leren versterken, bijvoorbeeld samenwerken, omgaan met tijd en tempo, conflicten oplossen en communicatie.  Je wordt geholpen om je positie ten opzichte van de arbeidsmarkt in kaart te brengen.

Je werkt binnen een gestelde tijd toe naar een presentatie.  Die presentatie geeft weer hoe je hebt ontdekt wie jij bent, wat jij kunt en wat je daarmee wilt.  Aan het einde ben je in staat een keuze te maken of een traject tot professioneel ervaringsdeskundige past bij jou. Middels het lesmateriaal en de individuele coaching bereid je zelf voor om een eindpresentatie te geven.

Basiskennis verkrijgen over:

 • Werknemersvaardigheden die passen in deze tijd
 • Herstel ondersteunende zorg
 • Wat is herstel, empowerment, stigmatisering en ondersteuning bij zelfhulp?
 • Het belang van ervaringskennis
 • Gesprekstechnieken om te leren omgaan met ingrijpende levensgebeurtenissen van mensen

Basisvaardigheden:

 • Leren ervaringen te delen en over vertellen
 • Herstelbelemmering/herstelbevordering
 • Wat is herstel, empowerment, stigmatisering en ervaringsdeskundigheid
 • Onderkennen van kwaliteiten, valkuilen en veerkracht

Praktische informatie

 • 15 weken, waarvan 12 groepsbijeenkomsten à 5 uur en 3 individuele coaching sessies
 • Begeleiding door opgeleide ervaringsdeskundige docenten en coaches van Howie the Harp™ of Markieza
 • Op diverse locaties in het land; Rotterdam, Utrecht en Eindhoven
 • Prijs: 1.495 euro (tip: informeer bij je contactpersoon bij UWV/ gemeente over de financieringsmogelijkheden in het kader van werkfit/ re-integratie)

Meer informatie en inschrijving
Voor meer informatie bel ons op telefoonnummer (088) 271 63 72 of mail je vraag naar howietheharp@pameijer.nl

 

,