Nieuwsbrief nummer 5

Onlangs is de 5e nieuwsbrief van Howie the Harp Nederland verschenen, klik op de bijlage.