Howie 240423 Foto 1

Nieuws

Ervaringsdeskundigheid voor de regio Den Haag

“Ervaringsdeskundigheid verrijkt je wereld!”

Fonteynenburg en Stichting Anton Constandse willen ervaringsdeskundigheid verbreden in de regio Haaglanden. Zo organiseerden ze op 24 april een eerste kleine bijeenkomst voor een aantal netwerkpartners in Brouwerij de Prael om het gesprek over de inzet van ervaringsdeskundigheid in onze regio op te starten. Een selecte groep aanwezigen beet de spits af om samen de mogelijkheden én de moeilijkheden van de opleiding te verkennen. Samen kom je tot mooie ideeën. Een mooi begin dat smaakt naar meer. Zo willen we de komende tijd op alle niveaus in gesprek met onze netwerkpartners om iedereen bekend te maken met de mogelijkheden van ervaringsdeskundigen. Want ervaringsdeskundigheid verrijkt je wereld!    

Fonteyenburg en Anton Constandse hebben samen het initiatief genomen om ervaringsdeskundigheid in de regio Den Haag een impuls te geven. Eerder door het initiatief om lokaal al in 2023 de opleiding Howie the Harp op te zetten. De ambitie van een lokale opleiding bleek op korte termijn iets te hoog gegrepen.

We gaan nu de huidige Haagse deelnemers faciliteren om bij andere vestigingen in Amsterdam, Tilburg en Rotterdam de opleiding te volgen. Dat doen we door te ondersteunen bij de administratie rond de inschrijving, de logistiek en benodigde stageplaatsen. Ondertussen kijken we op welke termijn een Haagse Howie opleiding wel realiseerbaar is. 

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Howie the Harp en ervaringsdeskundigheid? Neem gerust contact op met Eveline Fortanier via 06 –12270925  of via e.fortanier@stichtingantonconstandse.nl