Logo

Nieuws

Nieuws uit Arnhem

Na een 5- jarige samenwerking tussen de RIBW Arnhem & Veluwe Vallei en Howie the Harp™kunnen we terugkijken op een mooie periode waarin ervaringsdeskundigheid goed op de kaart is gezet in de regio Arnhem !

Na een 5- jarige samenwerking tussen de RIBW Arnhem & Veluwe Vallei en Howie the Harp™kunnen we terugkijken op een mooie periode waarin ervaringsdeskundigheid goed op de kaart is gezet in de regio Arnhem ! Hieronder de berichtgeving vanuit de RIBW Arnhem & Veluwe Vallei.

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei heeft de afgelopen jaren de opleiding tot ervaringsdeskundige van Howie the Harp™ingekocht en gefaciliteerd in Arnhem vanuit de intentie om de professionele inzet van ervaringsdeskundigen in de regio en in onze organisatie te bevorderen. Dankzij de opleiding Howie the Harp heeft dit een vlucht genomen. Desondanks hebben wij besloten om hiermee te stoppen en leggen u uit waarom.

De afgelopen periode is bij ons de behoefte ontstaan om afgestudeerde studenten op MBO 4 niveau een arbeidsplek aan te bieden.We hebben gemerkt dat de opleiding van Howie the Harp™ niet aansluit bij de reguliere functies binnen onze organisatie.

Het vergt te veel extra capaciteit van onze organisatie om zelf een opleiding aan te bieden en te faciliteren. Dit laten we graag over aan andere professionals voor wie dit een kerntaak is. Daarom zijn wij op dit moment met een aantal andere zorgorganisaties aan het onderzoeken of we een opleider kunnen vinden die een vergelijkbare opleiding kan aanbieden die beter aansluit bij onze organisatie. In 2019 zullen wij geen nieuwe groep meer starten.

In de afgelopen periode hebben ruim 80 studenten de opleiding Howie the Harp in Arnhem gevolgd. Vanuit de leslocatie in “Geniet in de Weerd” en ondersteunt door een fijn team van ervaringsdeskundige coaches, hoofddocent en trainers hebben studenten hun weg naar inzet van eigen ervaringsdeskundigheid gevonden.

Naast de RIBW Arnhem & Veluwe Vallei hebben diverse organisaties in de regio stageplaatsen geboden en heeft inmiddels 75% van de afgestudeerde Howie studenten een betaalde baan gevonden.

Howie the Harp™afgestudeerden hebben het verschil gemaakt in de regio, daar waar (nog) geen ervaringsdeskundigheid werd ingezet is stevig gepionierd, is de waarde van de inzet van ervaringsdeskundigheid laten zien en dat heeft bijgedragen aan een groeiende positionering van deze beroepsgroep.

Vanuit Howie the Harp™zijn wij nog bezig met de verdere orientatie op mogelijkheden binnen de regio Arnhem, mocht u daar ideeen over hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen!

Momenteel is er nog een groep die de opleiding tot ervaringsdeskundige van Howie the Harp™ in Arnhem volgt. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de beslissing om te stoppen geen enkele impact heeft op de studenten om de opleiding af te ronden.

Met dank aan RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, Woonzorgnet, Propersona, Leger des Heils, Rijnstate, GGnet, “Geniet in de Weerd” , Vitale Verbindingen, Zorgbelang Gelderland, Iriszorg, UWV, GGZ Oost Brabant, RIBW Nijmegen-Rivierenland en anderen en uiteraard onze studenten!