Mbo

Nieuws

Verkorte MBO voor afgestudeerde Howie's

In samenwerking met het ‘da Vinci College’ in Dordrecht biedt Howie the Harp afgestudeerde ervaringsdeskundigen in 2020 (afhankelijk van de voortgang februari of september) de mogelijkheid om in 2 jaar hun certificaat te verrijken met een MBO 3 of 4 diploma.

Het gaat hierbij om het diploma ‘Maatschappelijke zorg’ of ‘Begeleider specifieke doelgroepen’. 

Er wordt in deze opleiding rekening gehouden met wat je geleerd hebt bij Howie the Harp en met je eigen (werk) ervaring. Je krijgt ondersteuning bij leren waar nodig. Samen leren, het versterken van elkaars kennis en talentontwikkeling zijn belangrijke uitgangspunten, de docent ondersteunt en verrijkt het leerproces. De examinering vindt veelal in de beroepspraktijk plaats.

Instroomeisen
Het betreft een BBL traject met de volgende instroomeisen;
• Afgeronde opleiding Howie the Harp 
• VMBO opleiding kader 
• Indien geen vooropleiding dan wordt bij de intake gekeken naar jouw competenties
• Mogelijk een instroomtoets
• Werk of werkervaringsplaats van 640 uur per jaar = ongeveer 14 – 16 per week 
• Erkende leerplaats voor deze opleiding (SBB) EN begeleiding.

Studiebelasting 
• 2 jaar naar school
• 1 dag per week (8 uur) 
• 12 uur thuisstudie 
• Naast je werk of werkervaringsplaats.
• Opdrachten vanuit studie in de praktijk doen.

Algemene MBO vakken
• Nederlands 
• Rekenen 
• Engels (voor niveau 4)
• Loopbaan en burgerschap 

Vakgerichte onderwerpen
• Persoonlijke verzorging (inclusief ondersteunen bij wonen)
• Anatomie / pathologie
• Communicatie
• Ontwikkelingspsychologie
• Methodisch handelen ( inclusief plan schrijven) 
• Begeleiden en ondersteunen 
• Kwaliteit en deskundigheid 
• Coördinatie (niveau 4)
• Studieloopbaanbegeleiding 
• Keuzedelen 

Kosten, prijspeil 2019
• Schoolgeld €588,-- per schooljaar 
• Boeken / lesmateriaal ongeveer €750,-- euro voor de hele opleiding
• Mogelijk extra kosten voor individuele of groeps-coaching 
• Aanschaf laptop indien niet in bezit

We zijn de opleiding nog aan het ontwikkelen en zijn ook benieuwd naar jullie eigen wensen!

Mocht je naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben of je aan willen melden dan kun je mailen naar pieter.verdoorn@pameijer.nl