Logo Dvded18 600x503

Beroepsregister ervaringsdeskundigen

Dit project is geïnitieerd door De Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvED) en wordt uitgevoerd in samenwerking met landelijke cliëntenorganisaties, werkgeversorganisaties, ministeries, onderwijs, de vereniging van Nederlandse gemeenten en zorgverzekeraars.

Op de Facebook-pagina van Howie the Harp is de flyer over de ontwikkeling van dit Beroepsregister voor Ervaringsdeskundigen te lezen. Volg hiervoor onderstaande link:

Bekijk de flyer